Privacy policy

PAS respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website. Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten PAS. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in onze database. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van PAS- producten en diensten.

Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het publiceren van fouten en weglatingen in deze website en web catalogus.

Technische wijzigingen zijn mogelijk, aangezien producten steeds worden verbeterd.

De maten van de kledingstukken in de web catalogus zijn bij benadering en geven enkel een indicatie, afhankelijk van de leverancier kunnen deze maten variëren.

Alle indicaties van de kledingstukken in de web catalogus naar gewicht toe zijn onderworpen aan standaard toleranties.

Alle producten zijn onderworpen aan leverbaarheid. 

Omwille van technische redenen kunnen kleurverschillen optreden tijdens de productie van textiel.

Kleurweergave is net zo nauwkeurig als het computerscherm weergave toelaat.

Wij geloven in het leiden van een gezonde en evenwichtige levensstijl door het minimaliseren van onze impact op het milieu. Daarom hebben we een duidelijke gedragscode geïmplementeerd waaraan al onze leveranciers moeten voldoen. 

Voor meer informatie over onze verkoopsvoorwaarden verwijzen wij! u naar onze website. (www.pasprint.be) of op de achterzijde van onze bestelbons.

Alle auteursrechten, ontwerprechten en de intellectuele eigendomsrechten die bestaan in onze ontwerpen en producten en in de beelden, teksten en vormgeving van deze website en web catalogus zijn en blijven het eigendom van PAS nv. Elke inbreuk op deze rechten zal krachtig worden voortgezet!

U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken. Om deze rechten uit te oefenen kan u zich richten tot PAS - Bisschoppenhoflaan 571-573 - 2100 Deurne. Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen.

Contacteer ons

info@pasprint.be
+32 (0)3 326 13 30

Bisschoppenhoflaan 571-573
2100 Deurne (Antwerpen)
België

Openingsuren

ma - vr : verkoop & showroom: 09:00u tot 17u30
ma - vr : afhalen goederen: 09:00u tot 18u00
Gesloten op zaterdag en zondag